STF Fjällhornet Resort

Upptäck djurlivet

När du bor på STF Fjällhornet Resort har du djurlivet runt knuten. Här nedan ser du exempel på vilka du kan möta.

Björn

Ursus arctos

Förekomsten av björn är relativt låg för att vara i Härjedalen men störst chans att få se en har man på våren. Då infaller brunsten och en del unga oerfarna björnar har lämnat honorna. En biltur runt Storsjön på kvällen eller tidigt på morgonen är ett hett tips.

Älg

Alces alces

Älg finns det gott om i hela Ljungans dalgång, är man uppmärksam och tyst har man stor chans att se en var som helst i skogen. Kolla extra noga på hyggen som är några år gamla, där produceras mycket mat som älgen gillar.

Ren

Rangifer tarandus

Man ska ha en väldig otur om man inte ser någon ren under sin vistelse här på sommaren. Renarna är då spridda över stora områden både på fjället och i skogen. Vintertid flyttas de flesta ner mot Sveg på vinterbete.

Järv

Gulo gulo

Våren är den tid då järven är som mest aktiv. Då har honan sina ungar i en djup snödriva eller stenhåla och måste regelbundet hämta mat från någon köttgömma eller ett nyslaget byte. Hannarna vandrar varje dag miltals genom markerna på jakt efter någon parningsvillig hona. Att i gryning och skymning sitta med kikare och spana över fjällvidderna kan löna sig.

Lo

Lynx lynx

Lodjuret är ganska sällsynt och mycket svårt att få se. Lon är nästan uteslutande aktiv på natten men vintertid ser man ibland spåren i snön då den sökt efter sina byten som oftast är renar, rådjur, hare och ripa.

Rödräv

Vulpes vulpes

Rödräven finns överallt runt vår anläggning, mängder av lyor finns utgrävda i sandåsarna i närområdet och ofta ses rävar som går rakt igenom stugbyn.

Fjällräv

Alopex lagopus

Området runt Helags-Sylarna har en av de starkaste fjällrävstammarna i Sverige, 2014 föddes drygt 100 valpar. Vill du se en fjällräv livs levande har du chans här men det är inte lätt eftersom rävarna är vita som snö på vintern och väl kamouflerade även på sommaren.

Skogshare

Lepus timidus

Här i Ljungdalsfjällen finns uteslutande skogsharar som är vita på vintern och bruna under sommaren. Haren är nattaktiv men under senvåren kan man se den beta av den första grönskan som spirar runt stugorna.

Fjällripa

Lagopus muta

Ripan vistas på högfjället, gärna på topparna där snön blåser bort på vintern. En vacker vårdag kan man höra deras knarrande läten från någon fjällsida eller se den sitta på en sten och sola.

Dalripa

Lagopus lagopus

Dalripa är den ripa som är absolut vanligast runt STF Fjällhornet Resort. På sommaren ser man den sällan men under vintern finns spåren överallt och den flyger ofta upp när man åker skidor i Blå spåret eller i björkskogen. Vårens ripspel är en härlig upplevelse för de morgonpigga.

Kungsörn

Aquila chrysaetos

Hur mäktigt är det inte att se en Kungsörn segla fram över vidderna spanande efter något byte. Ljungans dalgång har gott om örnar och den som riktar blicken uppåt har stor möjlighet att få syn på en.

Utter

Lutra lutra

Denne lekfulle gynnare kan du få se på din vandring utefter våra strömmande vatten. Den är både skygg och diskret i sitt beteende, så mycket tur och stor uppmärksamhet krävs. Vintertid ser man deras spår och rännor mellan isvakarna i bäckar och åar.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev


You are now subscribed