Vid årsskiftet uppdaterade STF sitt hållbarhetslöfte till gästerna och vi på STF Fjällhornet Resort var bland de första att skriva på.

STF Fjällhornet Resort i Ljungdalen är sedan sommarsäsongen 2017 en av Svenska Turistföreningens (STF) anläggningar i fjällen genom ett franchiseavtal med STF.

Svenska Turistföreningens medlemmar och många andra vill kunna upptäcka Sverige på ett hållbart sätt och hållbarhetsarbetet är en viktig fråga för många gäster. I slutet av 2016 lanserade STF därför Hållbarhetslöftet. Det är ett löfte från varje enskilt boende till gästen och ambitionen är att alla föreningens anläggningar ska ha avlagt löftet i slutet av 2019.

STF Fjällhornet Resort har redan i juni 2018 avlagt STFs hållbarhetslöfte, vilket innebär att du som gäst nu kan förvänta dig att anläggningen bland annat har ett aktivt engagemang i lokalsamhället, arbetar med källsortering och en hållbar energiförbrukning, använder miljömärkta produkter och är en ansvarsfull arbetsgivare.

Löftet som är kopplat till FN:s globala mål och Agenda 30 innebär i korthet att anläggningen uppfyller följande punkter:

 • Vi hjälper dig att bli en hållbar gäst
 • Vi källsorterar vårt avfall
 • Vi tar ansvar för energiförbrukningen
 • Vi värnar om vattnet som resurs
 • Vi bidrar till en levande bygd och hållbart jordbruk
 • Vi är engagerade i samhället
 • Vi använder miljöanpassade produkter
 • Vi främjar välmående och god folkhälsa
 • Vi är en ansvarsfull arbetsgivare
   

Hållbarhetslöftet ses som ett komplement till befintliga miljöcertifieringar och pågående miljöarbete och är ett sätt att visa upp hållbarhetsarbetets alla olika delar. Förhoppningen är att löftet även ska inspirera gäster och andra till att uppleva Sverige hållbart.

– Vi är tacksamma över att Svenska Turistföreningen går i täten för ett hållbart turistande och stolta över att STF Fjällhornet Resort uppfyller alla krav för att avlägga hållbarhetslöftet, säger Eva Kristiansson, VD Personalstiftelsen PostNord Plus.